DVD ONTWERP VAN EEN UNIEKE
1-BUIS-VERSTERKER

Menno van der Veen

Jaarlijks wordt het European Triode Festival gehouden, waarbij audio-ontwerpers uit de hele wereld samenkomen om te genieten van en elkaar bij te praten over buizenversterkers. Ieder jaar wordt tijdens het ETF ook een wedstrijd (shootout) over een bepaald thema gehouden. In 2012 was dit het ontwerpen van een 1-buis-versterker, dus een versterker met slechts één actief versterkend element. Stroombronnen, gestabiliseerde voedingen en dergelijke zijn daarbij toegestaan, maar het audiosignaal mag bij een SE-ontwerp slechts één buis doorlopen en bij een PP-ontwerp  slechts twee buizen.
In deze Masterclass behandelt Menno van der Veen het totale ontwerpproces van een unieke 1-buis-versterker, van bedenken tot bouwen en meten. Hoe eenvoudig het ontwerp ook lijkt en hoe weinig componenten er ook worden gebruikt, men loopt hierbij toch tegen alle problemen aan die bij buizenversterkers voorkomen.
Menno heeft zijn hele ontwerpproces minutieus bijgehouden, inclusief de vele keuzes die hij onderweg moest maken. In deze Masterclass legt hij alles uit, geeft toelichting, laat de berekeningen en de metingen zien, enzovoort. Zo krijgt u inzicht in het ontwerpproces op een diepgaand niveau.
Samenvattend: Menno laat zonder enig voorbehoud diep in zijn ontwerpkeuken kijken.

- 2,5 uur beeldregistratie
- Reader als PDF (41 pag.)
- Andere publicaties van Menno van der Veen
- Datasheets en documentatie over in de presentatie genoemde producten en onderwerpen

Dual layer DVD
ruim 150 min. video

www.elektor.com
ISBN:978-90-5381-274-7

[ORDER]