MCML05 Vanderveen buizen voorversterker
 
 

De MCML05 is de nieuwe buizen voorversterker bouwdoos die door Vanderveen ontwikkeld en door Amplimo is gefabriceerd. Ultieme geluidskwaliteit en zeer eenvoudige zelfbouw waren de uitgangspunten bij dit ontwerp. Vele prototypen en veel luister- en meetsessies zijn aan het uiteindelijke ontwerp voorafgegaan. Aan de kleinste details is aandacht besteed. Uiteindelijk is dit uitgekiende ontwerp de vele testen en evaluaties gepasseerd. Nu is de bouwdoos verkrijgbaar en hier wordt een korte inleidende beschrijving gegeven. In het boek "High End Buizenversterkers 2" van Menno van der Veen, uitgegeven door Segment, wordt in hoofdstuk 13 de volledige schematuur breedvoerig besproken. De uitvoerige bouwhandleiding van de MCML05 verstrekt nog veel meer details, plus de belangrijkste achtergrond literatuur.


De foto van de in- en uitgangen laat duidelijk zien dat vele apparaten op de voorversterker kunnen worden aangesloten. Onderstaand blokschema laat dit nog duidelijker zien.In dit schema is aangegeven dat er een Moving Coil ingang aanwezig is (via de MC-10 step up transformatoren, zie elders op deze site) en een gewone Moving Magnet ingang met passieve RIAA correctie. Via schakelaar S-2 kan tussen deze twee bronnen gekozen worden.Onderstaand figuur toont de schematuur van de RIAA voorversterker.

Met de hoofdschakelaar S-3 kan nu de gewenste geluidsbron geselecteerd worden. Daarna volgt de balans en volume regeling.Het gekozen en geregelde signaal wordt vervolgens naar de lijn-trap gevoerd waar het effectief ongeveer 5 maal wordt versterkt.Aan de uitgang van de lijntrap regelt een relais (dat omklapt als de hoofdtelefoonplug in zijn chassisdeel wordt gestoken) of het versterkte signaal naar de uitgang of naar de hoofdtelefoon wordt gevoerd.

De voeding van de voorversterker is zwaar gestabiliseerd en bij inschakelen loopt de spanning van de gloeidraden gelijkmatig in ongeveer 15 seconden op van nul volt naar de uiteindelijke waarde. De hoogspanning loopt hier iets achteraan en heeft een totale inregeltijd van 30 seconden. Deze volledig automatische opstartprocedure voorkomt te snel inschakelen van de buizen waardoor extra slijtage op zou kunnen treden. Daardoor is nu ook geen pass by schakelaar meer nodig. De voorversterker regelt zichzelf optimaal in.Onderstaande foto geeft een volledig overzicht van het inwendige van de voorversterker en de plaatsing van de verschillende printen en secties.De voorversterker is natuurlijk bedoeld om te gebruiken bij de UL40-S2 ge´ntegreerde versterker of de UL40-S2p eindversterker. Iedere andere goede eindversterker kan natuurlijk ook, zoals bijvoorbeeld de PR20HE-S2, die elders op deze site besproken wordt. Onderstaande foto's geven impressies van hoe de MCML05 en de UL40-S2p qua plaatsing met elkaar gecombineerd kunnen worden.
De MCML05 kan via Amplimo besteld worden (www.amplimo.com) of via deze site (www.mennovanderveen.nl, sectie "order"). Alle inwendige audio bekabeling is van uiterst hoogwaardig zilverdraad. Naar huidig inzicht zijn er geen modificaties meer nodig, maar de tijd zal het leren of Menno van der Veen nog verbeteringen ontdekt, die dan vervolgens op deze site gepubliceerd zullen worden.

SPECIFICATIONS MCML05 VALVE PRE AMP

MCML05

Valve pre amp

Design

Menno van der Veen

Manufacturing

Amplimo b.v.

Inputs

4 x line;
phono: MM-MC selectable

Line-input

100 kOhm; 250 mVrms nominal; 10Vrms maximal

MM-input

47 kOhm; 4,7 mVrms
RIAA within 0,1 dB

MM-headroom

+ 45 dB @ 20 Hz
+ 47 dB @ 1 kHz
+ 33 dB @ 20 kHz

MC-input

470 Ohm (selectable)
0,47 mVrms

-3dB Frequency range

1,6 Hz to 71 kHz(min)
to 360 kHz (max);
depends on volume setting

Output

3,5 kOhm; 1 Vrms nominal
11,3 Vrms max in 100 kOhm
6 Vrms max in 10 kOhm

Output record

250 mVrms nominal
or selected source level

Hum-Noise

-128 dBV (C-curve)

Headphone

100 mW in 30 Ohm

Valves

4 x ECC82; 2 x ECC81

Mains

180-240 V @50/60 Hz
90-120 V @ 50/60 Hz

Power unit

Automatic start filament in 15 s
Automatic high voltage supply in 30 s

Stand-by

Not needed for, automatic start up procedure

Dimensions

30 x 30 x 9 cm

DIY-manual

Very complete; 64 pages with many figures, extra literature