DE MATRIX

In de voorafgaande projecten 13 tot en met 26 heb ik twintig totaal verschillende buizenversterkers besproken. Deze kunnen alle gebouwd worden met de standaard universele uitgang GIT80 (zie project 8) en de bijbehorende universele voeding POW80 (zie project 9). Ook het versterkerschema is universeel (zie project 10) Alleen door het wijzigen van enkele verbindingen (draadjes anders leggen) kunnen alle versterkers gemakkelijk worden gerealiseerd.
Deze keer wil ik kijken naar de systematiek die aan al deze versterkers ten grondslag heeft gelegen. Deze is uitgebreid besproken in de projecten 6 en 7. De nu volgende figuren laten de hoofdelementen van de systematiek opnieuw zien, nu voorzien van een nummer.

Elke versterker uit dit project gebruikt een aantal van deze keuzes. Dit is overzichtelijk weergegeven in onderstaande matrix. Bij elke versterker (verticaal) wordt horizontaal precies aangegeven welke keuzes zijn toegepast. Aan de matrix is extra toegevoegd de verticale kolom 4d. Deze staat voor positieve tegenkoppeling op het schermrooster (zie de Super Pentode versterker 13). Extra is ook de onderste horizontale rij, aangeduid met ST. Dit is de UL40-S2 bouwdoos in Super Triode modificatie (zie "bouwdozen" op deze website). Daar wordt uitvoerig uitgelegd hoe deze opmerkelijke schakeling functioneert. In de projectversterker kan de ST modificatie probleemloos worden ingebouwd met exact dezelfde extra componenten als bij de UL40-S2.


Het meest opmerkelijke aan deze matrix is dat er nog vele niet gebruikte blanke velden zijn. Daarin ligt een enorme uitdaging. Heb ik alle mogelijkheden wel uitgeput, heb ik misschien iets over het hoofd gezien, iets vergeten? Of ligt in deze matrix een geweldige nieuwe schakeling verborgen waar nog niemand aan heeft gedacht? In het volgende project ga ik op deze uitdaging in.


Volgende keer: De Uitdaging.