De UL40-S2 stereo buizenversterker bouwdoos
 
klik hier om de bouwhandleiding te laden (7Mb)
 

  De UL40-S2 buizenversterker is geboren uit liefde voor muziekweergave, details en excellente ruimtelijke afbeelding. De basis van deze versterker ligt in de jarenlange ervaring en studie van de ontwerper. De modernste technieken en kennis zijn in dit ontwerp verwerkt en in vogelvlucht noemen we enkele bijzonderheden.
De uitgangstransformator is volgens de modernste stand van de huidige techniek ontwikkeld. Gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen, isolaties, kopersoorten en kernsamenstelling (het ultieme op trafogebeid met hoogwaardig zilver/gouddraad is nu tegen meerprijs ook verkrijgbaar). Een en ander resulteert niet alleen in een opmerkelijk groot frequentiebereik, maar tevens in een bijzonder grote detaillering van het geluidsbeeld. De buizen zijn nauwkeurig geselecteerd met behulp van geautomatiseerde meetopstellingen en vervolgens nog eens handmatig gepaard. De schakeling munt uit door eenvoud, waarbij minimale belasting van de signaalwegen, door middel van de toegepaste componenten, wordt gerealiseerd. Er wordt geen terugkoppeling tussen de in- en uitgang toegepast. Het concept is versterking “pur sang”. De print draagt een bijzondere structuur in zich die aangeduid wordt met “LEP = logistieke aarde patronen”. Dit houdt in dat de aardbanen zodanig gestructureerd zijn dat minimale degradatie van het elektrische signaal plaatsvindt. Zelfs de netaarde is op een bijzondere wijze aan een centraal nulpunt gelegd. De componenten zoals weerstanden en condensatoren zijn met uiterste zorg geselecteerd en ze dragen alle bij tot het open en gedetailleerde geluidsbeeld. De versterker laat zich in verschillende configuraties schakelen (Triode, Ultra-Lineair en Pentode; zie ook de modificatie tot Super-Triode op deze web site) waardoor uitgebreid experimenteren met deze beroemde buizeninstellingen mogelijk wordt. In de voeding worden snelle elektrolytische condensatoren gebruikt die zorgen voor een schoon en doorzichtig hoogfrequent gedrag van de versterker. Zelfs de gloeidraden zijn hoogfrequent ontkoppeld, waardoor de print zeer stralingsarm is geworden.

De versterker wordt als bouwdoos geleverd. Een zeer uitgebreide (36 pagina’s) en zorgvuldige bouwhandleiding met heel veel figuren begeleidt de zelfbouwer stap voor stap naar een optimaal werkend eindproduct. De componenten worden in functionele brokjes stap voor stap op de print gesoldeerd. Zie als voorbeeld het figuur, waarbij de blauwe componenten al eerder geplaatst zijn en de gele nu gesoldeerd moeten worden.

 
  Het volgende figuur laat als extra voorbeeld zien hoe de speciale ringkern uitgangstransformator moet worden aangesloten.
 
  Onderstaande foto geeft een indruk van de compleet gemonteerde versterker. In dit geval is de eindversterkerversie UL40-S2P van de UL40-S2 gefotografeerd, waarbij de ALPS volumeregelaar en keuzeschakelaar zijn weggelaten. Het grijze front is voor deze eindversterker ook aangepast met alleen de twee schakelaars en bijbehorende LED´s. Op deze foto is ook zichtbaar hoe een deel van de modificatie tot Super-Triode eindversterker is doorgevoerd door onder elke eindbuis de extra condensator van 10nF/1000V met de bijbehorende extra 2M2 weerstand samen te voegen met krimpkous en rechtopstaand tussen de buispennen 3 en 5 te solderen.
Deze UL40-S2P preludeert op de door Menno van der Veen ontwikkelde MCML05 buizen voorversterker die op dit moment door Amplimo klaargemaakt wordt om als bouwdoos op de markt te komen.
 
 
  De bovenstaande foto laat heel goed zien dat de UL40-S2 zich leent voor experimenten met buizen. Standaard wordt de EL34 toegepast, maar de 6550 en KT88 zijn ook mogelijk (met aanpassing van de schermroosterweerstanden). In dit geval is de versterker met de beroemde originele KT66 eindbuizen van General Electric Company gefotografeerd (deze buizen zijn tegenwoordig collectors items). Ook de ingangsbuis kan probleemloos gewijzigd worden van 6N1P tot ECC88 of E88CC-01 of equivalenten. De versterker is dermate robuust ontwikkeld dat al die wijzigingen probleemloos mogelijk zijn. Ook intern, in de elektronica, kan de versterker omgeschakeld worden van Ultra Lineair tot Triode of Super-Triode (zoals in de modificatie op deze site beschreven staat). De modernste ontwikkelingen op het vlak van onze ringkern uitgangstransformatoren zijn nu ook uit voorraad beschikbaar. Transformatoren met hoogwaardig met goud gedoteerd zilverdraad, in plaats van koperdraad, laten extreem veel extra details horen. Daarbij kan men kiezen uit alleen de secundaire wikkeling van zilverdraad (VDV-6040SILpp) of de primaire en de secundaire met zilverdraad (VDV-6040SIL2pp). Zie voor prijzen en meer details de site van de
hoofddealer www.amplimo.nl.

De UL40-S2 levert per kanaal 30 Watt uitgangsvermogen. Wordt hij als Triode geschakeld, dan halveert dit vermogen, terwijl bij de Super-Triode modificatie de volledige 30 Watt weer beschikbaar is. Het frequentiebereik (-3dB) loopt van 8 Hz tot 80 kHz, terwijl er geen terugkoppeling wordt toegepast. Dit is een voor buizenversterkers ongekend ruim frequentiebereik. De hoofdoorzaken daarvan liggen in de breedbandige ringkern uitgangstransformatoren en de korte strakke directe signaalweg. De dempingsfactor ligt tussen 2 en 4 en hangt af van hoe de versterker wordt ingesteld. De UL40-S2 is bedoeld voor hoogwaardige dynamische luidsprekers, die bij voorkeur een rendement hebben in de buurt van 90 dB/W,m of meer, zoals bij hoornluidsprekers. Hij is minder geschikt voor elektrostatische luidsprekers, want die hebben meestal een hogere dempingsfactor nodig.

Amplimo bv is de hoofddealer van de UL40-S2 voor Europa. Op hun site geven ze informatie over bestelling, prijzen en het opvragen van een demonstratie versterker. Een test met de eigen luidsprekers thuis is toch de beste manier om een goede indruk van de capaciteiten van deze versterker te krijgen. Zelf bouwen kan een risico inhouden: “stel dat de versterker niet werkt”. Zowel Amplimo bv als ir. bureau Vanderveen bv stellen hun ondersteuning tegen redelijke meerkosten beschikbaar om de versterker af te regelen en eventueel foutjes uit de zelfbouw te halen, waardoor een goed werkend eindproduct gegarandeerd wordt. Een zeer ervaren zelfbouwer heeft ongeveer 8 uur nodig om de versterker in elkaar te zetten. Is men minder ervaren, wat geen probleem is gezien de uitgebreide bouwhandleiding, dan kan men beter in “rust” de versterker gaan bouwen en dan duurt het bouwplezier minimaal 12 uur. Als men de versterker niet zelf wil bouwen, maak een afspraak met ir. bureau Vanderveen; de meerprijs hangt van de nadere wensen af en ligt rondom €400,-. Als men in de buurt van Zwolle is kan ook een afspraak gemaakt worden met de ontwerper Menno van der Veen voor een uitleg en luistersessie aldaar.

De UL40-S2 is niet de eindfase, maar het gegarandeerde startpunt van een ontdekkingsreis door geluid en buizenland. De versterker nodigt uit om steeds nieuwe activiteiten te ontplooien. Of het nu een nieuwe opname is, of een andere instelling, of andere buizen, men zal zich er steeds over verbazen wat met deze universele en robuuste versterker mogelijk is.

Zwolle: 11-10-2005
Ir. Menno van der Veen
Ir. bureau Vanderveen bv

 
pdf versie (413Kb)