TubeSociety 2019

Opleiding tot Ontwerper van Buizenversterkers

De voortdurende belangstelling in de audiowereld voor de ouderwetse buizenversterkers heeft de levensvatbaarheid van deze technologie keer op keer bevestigd. De transistorversterker is kleiner en goedkoper, maar voor de echte hifi liefhebber gaat er niets boven het warme gedetailleerde en schone buizengeluid.

Ir. bureau Vanderveen is gespecialiseerd in buizenversterkers en leidt zelfbouwers op om de mooiste producten te maken. De buizenopleiding heet TubeSociety waar een nieuwe generatie van enthousiaste ontwerpers wordt opgeleid. Ook de hobbyist van vroeger krijgt hier de gelegenheid om de oude hobby van toen nieuw leven in te blazen en nu met de modernste materialen de prachtigste buizenversterkers te bouwen.

Onderstaande foto's geven enige voorbeelden van de resultaten van de studenten.

gitaarversterker eindversterker

De opleiding is om de week op zaterdag van 11 tot 15 uur in het Vanderveen laboratorium te Hichtum. Het karakter ervan is vooral gericht op de praktijk, dus zelf solderen en tegelijk snappen wat je doet. Je hoeft geen ervaring te hebben met het bouwen van buizenversterkers, dat leer je tijdens de cursus. Ook hoef je geen wetenschapper te zijn, het is prettig als je met de rekenmachine kunt omgaan, de rest wordt je allemaal aangeleerd. De grote ervaring van Menno van der Veen als (hoofd)docent aan de hogeschool Windesheim en ontwerper van buizenversterkers en uitgangstransformatoren en auteur van meerdere boeken over deze materie, staat garant voor een diepgaande moderne en levendige scholing.

Ieder studiejaar worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo hebben we in de afgelopen jaren verschillende typen buizen eindversterkers gebouwd, voorversterkers voor CD en plaat, scheidingsfilters, een regelbare hoogspanningsvoeding (is nog niet klaar), enzovoort. Nieuwe technieken worden door Menno aangedragen en in goed functionerende eindproducten gerealiseerd. Iedere student ontwikkelt zijn eigen concept, vormgeving en schematuur. In de eindejaar bijeenkomst worden deze nieuwe producten vergeleken. Het zelfbouwproject voor het studiejaar TS-2019 is nog niet vastgesteld. Omstreeks eind Oktober 2019 beslissen we definitief wat we samen gaan doen.

Bij TubeSociety vinden "studiedagen" plaats, waar diepgaand speciale onderwerpen worden behandeld, meestal door een gastdocent die zich op dat gebied heeft gespecialiseerd. Enige voorbeelden van vorige jaren zijn: "digitale technieken" (Guido Tent van Tentlabs) en "de smaak van audio" (Peter van Willenswaard van AudioMagic) en "moderne meettechnieken met de computer" (Menno van der Veen), SRPP technieken" door Peter Dieleman en "De grenzen van digitale audio" door Hans van Maanen. Voor deze studiedagen is aanmelding nodig, omdat de plaatsruimte beperkt is. Zie voor meer details de gegevens op deze website.

Studenten ondersteunen elkaar via TS-mail. Dit is een gesloten mail-groep, uitsluitend toegankelijk voor TS-studenten. Hier worden details van activiteiten als studiedagen en “waar te bestellen” en “hoe heb je dat berekend” doorgegeven.

In 2018 zijn in de pers twee interessante artikelen over TubeSociety verschenen, die een goed beeld geven van wat er bij TubeSociety gebeurt. In het befaamde Amerikaanse magazine AudioXpress zijn dat de AudioXpress-4-2018 en AudioXpress-5-2018 issues. Het Nederlandse MusicEmotion berichtte in het 2018 Juli/Augustus nummer: ME-7/8-2018.

Vanaf 1-4-2019 is het mogelijk om zich voor deze opleiding aan te melden; vul daartoe het aanmeldformulier in. De lessen starten in september 2019. Nieuwe data van lessen worden omstreeks begin Juni bekend gemaakt. Het adres waar alles gebeurt: ir. bureau Vanderveen, Schwartzenbergweg 18, 8743 KZ Hichtum (vlak bij Bolsward).