Masterclass Meten met Arta

26-4-2017 | Op 4 februari 2017 heeft Menno een TubeSociety-les gegeven over meten met Arta. Jacques van Eijk heeft de opname gemaakt en gemonteerd. In deze les bespreekt Menno de werking van Arta, hoe je de knoppen en grafieken slim in moet stellen om betrouwbare Audio meetresultaten te verkrijgen. 

De Arta-meetkast en programmatuur zijn samen met je computer en geluidskaart een compleet meetapparaat, waarin je f-karakteristiek, vervormingen, lineariteit, versterkingsfactoren en impedanties kunt meten. Menno noemt het de “Poor Man Audio Precision”; zeer betaalbaar en ongekend krachtig.

In de les speelt het externe ARTA-2 kastje een hoofdrol. Het zorgt voor een geijkte verbinding tussen je te bemeten apparaat en de geluidskaart van je computer. Menno heeft het kastje ontworpen en Guido Tent heeft het in redelijk aantal geproduceerd. We geven nu de gegevens van dit kastje vrij voor individueel gebruik; zie de bijlages (in gezipte map) hiernaast. Deze vallen allen onder het Copyright 2011 van ir. bureau Vanderveen en Tentlabs. Zakelijk gebruik is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming door Menno is verleend. Voor zelfbouwers: je moet zelf alles regelen. Guido en Menno hebben nauwelijks tijd beschikbaar om opnieuw aandacht aan deze afgeronde klus te besteden.

Download de Arta programmatuur van Ivo Mateljan (download op www.artalabs.hr) en betaal de gevraagde royalty’s. De programmatuur stuurt je geluidskaart aan en zorgt voor zeer betrouwbare verwerking van de meetgegevens.

Tevens vind je in nevenstaande map aanwijzingen hoe je de ARTA-2 meetkast moet ijken (zie “manual” en “ijking”) en worden enige voorbeeld-metingen (zie “meten”) gegeven.

zipDownload Arta-2.zip-file with complete building information, inclusive PCB-gerber-files.