Masterclass High-End Buizenversterkers

2007-NL | Door Ir. Menno van der Veen; topontwerper van buizenversterkers en uitgangstransformatoren. 4 uur video materiaal.

In deze masterclass gaat Menno van der Veen in op de voorspelbaarheid en waarneembaarheid van specificaties van buizenversterkers. Dit thema is deels beschreven in zijn boek “High-End Buizenversterkers 2”, maar wordt nu verder uitgediept. Aan bod komen modellen waarmee de eigenschappen van de buizenversterker tot aan de grenzen van het hoorbare domein 20Hz tot 20kHz worden onderzocht. Hieruit volgen stabiliteitsvoorwaarden waar de versterker minstens aan moet voldoen. Ook de koppeling tussen de eindbuizen en de uitgangstransformator wordt gemodelleerd. Daarbij ontstaan nieuwe inzichten in een uitzonderlijk soort vervorming: de dynamische dempingsfactor vervorming (DDFD). In versterkers wordt vaak tegenkoppeling toegepast. Hoe moet dit optimaal en wat zijn de gehoorsmatige gevolgen?

Workshop, deel 1 van 4: High-End Buizenversterkers, Voorversterking

Workshop, deel 2 van 4: High-End Buizenversterkers, Voorversterking

Workshop, deel 3 van 4: High-End Buizenversterkers, Voorversterking

Workshop, deel 4 van 4: High-End Buizenversterkers, Voorversterking

Start video (YouTube)

2007-DVD-reader.pdf