Deel 1: De filosofie van Het Vanderveen Project

Read in English

4

Het Vanderveen Project volgt een oude filosofie uit het buizentijdperk van weleer. Toen ging de hoofdaandacht niet naar audiofiele componenten, maar naar het ontwerp zelf, de mate van tegenkoppeling, keuze van belastingslijnen en impedanties, instellingen van buizen. Dat dit een goede filosofie was, is bewezen door de prachtige ontwerpen die toen ontstonden.

Het project behandelt de belangrijkste ontwerpkeuzes van weleer aan de hand van een systematische benadering van buizenversterkers. Eerst wordt een universeel systeem ontwikkeld dat alle buizenversterkers beschrijft (met uitzondering van OTL). Dit systeem wordt in de komende drie webpagina's behandeld. Hiermee kunnen logische ontwerpkeuzes gemaakt worden, die leiden tot totaal verschillende versterkers, met elk hun begrijpelijke specifieke voordelen. Deze versterkers kunnen alle gebouwd en getest worden met de universele versterkerschakeling en transformatoren van dit project.

De foto geeft een onderaanzicht van de universele versterker (stereo). Links is de stuurtrap, in het midden de eindbuizen, dan een contactbord waarop met draden de verschillende versterkers geschakeld kunnen worden, rechts de dubbele zwevende voedingen met bijbehorend schakelbord.

Meer nieuws volgt spoedig!