Deel 2: Inleiding in het Universele Systeem van Het Vanderveen Project

Read in English

5

De buizen in buizenversterkers hebben alle gemeenschappelijk dat de kathode warm wordt gemaakt, waardoor deze elektronen af kan staan die door de positieve anode worden aangetrokken. Het aantal elektronen dat van kathode naar anode stroomt wordt geregeld door een variabele negatieve spanning op het stuurrooster. Daarbij komen er nauwelijks elektronen op het stuurrooster terecht, deze blijft nagenoeg stroomloos.

De stroom die door de buis loopt is niet extreem groot, om en nabij 100 mA bij eindbuizen, terwijl de spanningszwaai hoog is, enige honderden volts. Luidsprekers hebben enige ampères nodig plus een spanning van enkele tientallen volts. Voor de koppeling tussen eindbuis en luidspreker is daarom een uitgangstransformator nodig die de buisstroom omhoog en de buisspanning omlaag transformeert. De buis wordt aan de primaire kant met Np windingen gekoppeld terwijl de luidspreker aan de secundaire zijde met Ns windingen wordt aangesloten. Omdat Np groter is dan Ns wordt de stroom omhoog getransformeerd volgens Is = Ip · Np / Ns en de spanning wordt omlaag getransformeerd volgens
Vs = Vp · Ns / Np.

De manier waarop de uitgangstransformator aan de buis gekoppeld wordt is in iedere buizenversterker weer anders. Daarin is echter een duidelijke systematiek aanwezig die in de volgende twee delen behandeld wordt.

Meer nieuws volgt spoedig!