Deel 3: Het Universele Systeem (2e deel) van Het Vanderveen Project

Read in English

Drie vormen van locale tegenkoppeling zijn mogelijk met het schermrooster van een eindbuis. Het schermrooster verbonden met de anode levert een triode op. Koppelen we het schermrooster aan een aftakking op de primaire wikkeling, dan maken we de ultra lineaire schakeling. Als het schermrooster aan een vaste voedingsspanning wordt verbonden, hebben we de pentode schakeling.

us 4

Ook bij het stuurrooster en de kathode is locale tegenkoppeling mogelijk. De kathode kan via een wikkeling op de uitgangstransformator worden aangesloten, of het stuurrooster kan via weerstanden vanaf de anode worden tegengekoppeld. Dit is de super triode schakeling; zie voor meer uitleg de rubriek bouwdozen.

us 5

De belangrijkste variaties in schematuur van buizenversterkers zijn nu besproken. Nagenoeg iedere buizenversterker kan in dit systeem worden ondergebracht. Het volgende figuur toont 20 voorbeelden van de vele versterkers die met de universele POW80 en de GIT80 transformatoren gebouwd kunnen worden.

us 6

Meer nieuws volgt spoedig!