Deel 5: De voedingstransformator POW80 van Het Vanderveen Project

Read in English

De voedingstransformator POW80 is even groot als de GIT80. Primair kunnen lichtnetspanningen van 100, 115, 200, 230-240 V (50 of 60 Hz) worden aangesloten. Een elektrostatisch scherm stopt stoorsignalen uit het lichtnet. De wikkelingen van 270 V leveren twee gescheiden hoogspanningen. Voor de negatieve roosterspanning is een wikkeling van 50 V aanwezig, terwijl de gloeidraden van de buizen door de 6,3 V wikkeling gevoed worden.

us 9

Het schema van de voeding is eenvoudig. De lichtnetspanning wordt primair gezekerd en geschakeld. De netaarde gaat rechtsreeks naar de metalen kast en het elektrostatische scherm. De twee hoogspanningswikkelingen worden afzonderlijk gezekerd en tegelijk aan/uit geschakeld (bypass-functie); daarna volgt gelijkrichting en afvlakking. De weerstanden van 100 k zorgen bij uitgeschakelde hoogspanning voor ontlading van de elco’s, wat vooral bij experimenteren belangrijk is voor de veiligheid. De 50 V wikkeling wordt gelijkgericht en afgevlakt. Met deze spanning worden de ruststromen door de eindbuizen ingesteld. De 6,3 V voor de gloeidraden moet geaard worden. Hier is dat met twee weerstanden gedaan.

us 10

Meer nieuws volgt spoedig!