Deel 7: Hoe bouw je de versterker van Het Vanderveen Project

Read in English

Natuurlijk is iedereen vrij om de versterker van het Vanderveen project te bouwen zoals men wil; ik vertel hier over hoe ik het heb gedaan. In het volgende deel (over twee weken) volgen details over de verkrijgbaarheid van de transformatoren en de verdere organisatie van het project.

Ik ben uitgegaan van een 19” kast, 1 HU met een diepte van 24 cm. De kast is op de kop gebruikt, in de bodemplaat zijn eerst de gaten aangebracht voor buisvoeten, transformatoren, zekeringhouders en schakelaars. Zie voor deze indeling de nummers 1 en 2 van de projectbeschrijving. De foto van deel 4 geeft een overzicht van de interne bedrading en plaatsing van de componenten.

Als eerste wordt de bedrading aangebracht van de uitgangstransformator. De primaire wordt verbonden met de rechterzijde van het bedradingbord en de secundaire met de luidsprekeraansluitingen en de contacten S-1 en S-4 rechts op het bord.

lay out 1

Daarna kunnen de eindbuizen B2 en B3 op het bedradingbord worden aangesloten. Op de foto is al te zien hoe ik een bepaalde versterker heb bedraad, zie het laatste figuur met twintig variaties in nummer 7.

lay out 2

De onderdelen en bedrading rondom de buis B1 staat in de volgende foto, waarbij ook de gelijkrichting en buffering van de negatieve spanning Vn is weergegeven.

lay out 3

De laatste foto toont de hoogspanningsvoeding met bijbehorend bedradingbord.

lay out 4

Als de foto’s te klein zijn op het beeldscherm, klik er dan op en druk ze vervolgens paginagroot af.

Meer nieuws volgt spoedig!