MCM-MOD-1: Eerste modificatie van de MCML05 lijntrap van ECC82 naar ECC99

Read in English

pdfClick here to download the free modification manual
The components are available in any electronics shop

Ik verwachte NIET dat het zou gebeuren, geen modificaties, ik had er alles aan gedaan om de MCML05 voorversterker volledig uit te ontwikkelen. En toch gebeurt het, na een tijdje ontdekte ik dat de lijntrap van de voorversterker nog beter kon worden. Nu is mijn beleid om verbeteringen altijd aan mijn klanten te melden en daarom doe ik dat nu ook. In de lijntrap wordt standaard de ECC82 toegepast en als deze vervangen wordt door de ECC99 (die op een hogere stroom wordt ingesteld), dan verbeteren de eigenschappen van de voorversterker aanzienlijk. De vervorming wordt 5 maal kleiner, de uitgangsimpedantie daalt naar de prettige waarde van 1 kOhm en de maximale uitsturing neemt toe tot 14 Veff in een 10 kOhm belasting. Klankmatig verandert er niks, maar de detaillering en diepteweergave vergroten sterk, je hoort echt meer. Ik heb deze modificatie aan velen laten horen tijdens mijn open dagen en in de lessen van TubeSociety. Iedereen was eenstemmig: dit is een waardevolle modificatie die ik mijn klanten niet mag onthouden. De ECC99 buis is langer dan de ECC82 en steekt nu boven de kast uit. Bij de vormgeving van de kast had ik hier al rekening mee gehouden, er hoeft mechanisch dus niets te veranderen. Nu is nog beter zichtbaar dat de MCML05 een buizen voorversterker is. Zie onderstaande foto.

menno1570

Foto-1: MCML05 met ECC99 lijnversterker buis.

De reden waarom de ECC99 beter presteert dan de ECC82 is goed uit te leggen met de karakteristieken van deze twee buizen. Hieronder staan ze.

ECC82

Figuur 1: karakteristieken van de ECC82 (klik voor vergroting)

ECC99

Figuur 2: karakteristieken van de ECC99 (klik voor vergroting)

VDV lijntrap

Figuur 3: Basis schema van de lijntrap

Uit de schematuur plus de totale voedingsspanning van 200 V volgt dat elke buishelft ongeveer 100V spanning tussen anode en kathode heeft staan. Bij die spanning kan door de ECC82 maximaal 4 tot 5 mA stromen, wil men nog voldoende roosterruimte overhouden. Bij de ECC99 is die situatie totaal anders. Dan mag de stroomsterkte toenemen tot 15 mA met behoud van roosterruimte. Bij die hogere stroomsterkte gedraagt de ECC99 zich meer lineair dan de ECC82 omdat de kromming van de karakteristieklijnen geringer is. Dat verklaart waarom de vervorming afneemt. Omdat bij de ECC99 de karakteristieklijnen steiler verlopen is de inwendige weerstand lager, en dat verklaart waarom de uitgangsimpedantie afneemt tot 1 kOhm. De modificatie is dus eigenlijk heel eenvoudig: vervang de ECC82 door de ECC99 en wijzig de kathodeweerstanden R33 en R34 zodat er een grotere stroom door de ECC99 gaat stromen. Maar er is meer aan de hand. De ECC99 vraagt twee keer zoveel stroom voor zijn gloeidraden en daarop is de voedingsunit van de MCML05 niet berekend. De darlington regeltransistor wordt bij die grotere stroom te warm en overlijden van dit onderdeel zou het resultaat zijn. Daarom heb ik bij deze modificatie tevens een nieuwe regeltransistor geleverd plus bijbehorend montage materiaal en deze kan de grotere stroomsterkte wel aan.

menno1572

Foto 2: Nieuwe regeltransistor voor de gloeispanningen.

Wat de hoogspanningsvoeding betreft: deze wordt gestabiliseerd door een MosFet met koelvin en deze schakeling is voldoende ruim bemeten om de hogere buisstromen te kunnen leveren, daar hoeft dus niets te worden aangepast.

Waar bestaat het MCM-MOD-1 modificatiepakket uit?
2 x geselecteerde JJ ECC99 Goldpin
4 x nieuwe kathode weerstanden
1 x zwaardere darlington transistor voor de gloeidraden
nieuw isolatieplaatje en noodzakelijk klein montage materiaal
gedetailleerde handleiding voor de eenvoudige ombouw.

menno1573

Foto 3: inhoud MCM-MOD-1 modificatiepakket.

De levering is vanaf heden, de prijs van het totale pakket is Euro 63,- excl. BTW en verzendkosten. Bestelling kan via de rubriek "Order" van deze website.

Zwolle: 2-4-09