Moderne High-End Buizenversterkers

1999 modernehighendbuizenversterkers

1999: Menno van der Veen
Buizenversterkers vormen voor velen het neusje van de zalm, wanneer het gaat om de versterking van audiosignalen. De combinatie van klassieke techniek met moderne componenten heeft geleid tot een ware revival van de buizenversterker. De toepassing van de in de afgelopen 15 jaar door de auteur ontwikkelde "ringkern uitgangstransformatoren" heeft daar mede toe bijgedragen. Opvallend aan deze transformatoren zijn vooral het extreem grote frequentiebereik en de geringe lineaire en niet-lineaire vervormingen. Het hoe en waarom van de transformator wordt op verschillende niveaus uitgelegd, beginnend bij inleidende begripsvorming en eindigende bij complete wiskundige beschrijvingen. Daarbij staat de samenwerking tussen de transformator, de buizen en de luidspreker centraal.

Dan de praktijk: Schema’s van buizenversterkers zien er in eerste instantie vaak eenvoudig uit. Bij zelfbouw van moderne high-end versterkers blijkt dat in die eenvoud heel belangrijke details verwerkt zijn. Die komen bij de behandeling van een serie versterkers met een uitgangsvermogen van 10 tot 100 W uitvoerig aan de orde. Tenslotte aandacht voor enige bijzondere buizenversterkers en het gebruik van tegenkoppeling.
Samenvattend: innovatieve oplossingen voor perfecte audiokwaliteit. Zowel de zelfbouwer als degene die kennis en inzicht wil verwerven in de complexe materie van transformatoren, buizenversterkers en audiosignaalverwerking zal dit boek met plezier ter hand nemen.

Uitgever: Elektor
ISBN: 978-90-5381-089-7
Bestellen: https://www.elektor.nl/moderne-high-end-buizenversterkers-nl