Deel 4: De uitgangstransformator GIT80 van Het Vanderveen Project

Read in English

De kern van de GIT80 heeft geen spleet, dus de primaire zelfinductie LP is groot. Bij lage frequenties komt zo alle energie van de buis terecht in de luidspreker en gaat niets verloren in de transformator. Voor single ended moet daarom de schakeling met stroomcompensatie gebruikt worden. De kern is zo ruim bemeten dat deze 80 Watt kan verwerken. In het figuur staan de wikkelingen, technische specificaties en afmetingen aangegeven.

us 7

In iedere transformator verhouden de primaire en secundaire impedanties zich als (np/ns)2, waarbij nhet aantal gebruikte primaire windingen is en ns het aantal gebruikte secundaire windingen. Dit is uitgewerkt in onderstaande tabellen.

us 8

Single ended: in de schakelingen 1-9 wordt de bovenste helft van de primaire wikkeling gebruikt, terwijl de stroombron op tap 5 wordt aangesloten. De waarde van de primaire impedantie Za hangt dan af van de impedantie Zs van de luidspreker en hoe je deze secundair aansluit. Voor deze versterkers geldt dat Za = 2000. Een 8 luidspreker hoort dan secundair tussen de taps 1 en 3, enzovoort.
Push pull: de schakelingen 10-16 gebruiken een primaire impedantie Zaa van 4000.

Een 8  luidspreker hoort dan secundair tussen de taps 1 en 4. In de schakelingen 19 en 20 is de voedingspanning hoger. Dan geldt Zaa = 8000 en hoort een 8 luidspreker tussen de taps 1 en 3.
Kathodevolger: de schakelingen 17 en 18 gebruiken een primaire impedantie
Zcc = 900 . De luidspreker van 8 hoort dan tussen taps 1 en 3.

Meer nieuws volgt spoedig!