Deel 6: De universele versterker van Het Vanderveen Project

Read in English

Op het beeldscherm is onderstaand figuur waarschijnlijk te klein om duidelijk te kunnen lezen. Klik hier om het schema als paginavullend pdf-bestand te downloaden. Sla dit op in uw computer, het zal vaak nodig zijn.

us 11

De schematuur van de universele versterker kan onderverdeeld worden in het buizendeel, een bedradingbord en de VDV-GIT80 transformator. De blauwe aansluitingen V0, V1,Vn en aarde-1, evenals f-f, verwijzen naar de voeding; zie deel 5.

Buizendeel: bij de ingang is buis B1 een differentiële versterker die ook als fasedraaier functioneert. De kathodeweerstand R6 plus zenerdiode Dz is een stroombron ( I = 39V / 15k = 2,6 mA; dus 1,3 mA per B1-buishelft ). De anodeweerstand R7 is iets groter dan R5 om de versterking van B1-a en B1-b gelijk te maken. Let er op dat de onderkant van R7 aangesloten moet worden op de bovenkant van R5 ( = V2 ). Via C3 en C4 wordt het versterkte en in fase gedraaide ingangssignaal naar de eindbuizen B2 en B3 gevoerd. Monteer C4 zo dat deze gemakkelijk verwijderd kan worden omdat deze in de versterkers 1 tot en met 9 niet nodig is; zie het laatste figuur in deel 3. De stuurroosters krijgen via R11 en R14 een instelbare negatieve spanning door de instelpotentiometers P12 en P13. Pas hier 10-slags types toe voor een soepele instelling van de ruststromen door de eindbuizen. Sluit ze zo aan dat bij volledig linksom draaien de spanning op de loper maximaal negatief is. Met een gelijkspanningsmeter kunnen over R17 en over R18 de ruststromen door B2 en B3 afgelezen worden. Als de ruststroom door B2 bijvoorbeeld 50 mA bedraagt, dan is de spanning over R17 gelijk aan 0,5 V. Zie de TP-aansluitingen die ik in mijn versterker als 4 mm stekerbusjes heb uitgevoerd. De “aarde” aansluitingen zijn gemerkt met 1 en 2. Kies aarde-1 pal bij de eindbuizen en aarde-2 bij buis B1.

Bedradingbord: op het bedradingbord worden per versterkertype koppeldraden aangesloten. Dit wordt later in detail besproken.

VDV-GIT80: de primaire is rechtstreeks aan het bedradingbord gekoppeld. Leidt de secundaire draden eerst naar vier luidsprekerklemmen voor de aansluiting van de luidspreker en ga van daar uit met extra draden naar het bedradingbord. Vergeet niet om de blauwe aansluiting (secundair-2) met aarde-1 te verbinden.

Meer nieuws volgt spoedig!